Rozmowa Artura Pollaka, Prezesa APA Group na temat inteligentnych miast