Współpraca na linii robot-człowiek. Dlaczego to tak ważne zagadnienie?