Transformacja cyfrowa hamuje? Premiera raportu "Stan Przemysłu 4.0 w Polsce - 2024"