Transformacja cyfrowa z 5G: Zastosowanie technologii 5G w procesach produkcyjnych