Business Centre Club obejmuje patronatem Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0