Dr inż. Artur Pollak w dyskusji o przyszłości robotyki podczas Robo Challenge 2023